TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

 
Nghiên cứu thực tế là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục ở Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục - Trường Đại học Hùng Vương, qua nghiên cứu thực tế học viên và giảng viên trung tâm nắm được hoạt động giáo dục và công tác quản lý ở cơ sở, gắn lý thuyết với thực tiễn, học tập, trao đổi và chia sẻ những bài học kinh...
 
Ngày 22/12 hằng năm không chỉ là ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam mà đã trở thành Ngày hội Quốc phòng toàn dân - Một ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa đối với toàn thể nhân dân Việt Nam.
 
Thực hiện Quyết định số 40/QĐ-TTBDNG&CBQLGD ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, trường Đại học Hùng Vương về việc đưa đoàn đi nghiên cứu thực tế, trong hai ngày ngày 17, 18 tháng 4 năm 2019, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng đoàn cùng CBGV và 52 học viên lớp Bồi dưỡng cập nhật Cán bộ Quản lí giáo dục trường mầm non đi nghiên cứu thực tế tại trường mầm non...
 
Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người Cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một Chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì độc lập, tự do của các dân tộc, vì hòa bình và công lý trên thế giới.
Các tin khác:
  Thống kê truy cập
Đang online: 5
Tổng số lượt: 108148