TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

 
Nhằm giúp cán bộ, giảng viên Trung tâm có thêm kiến thức thực tế về công tác quản lý nhà trường nói chung và quản lý các hoạt động dạy học - giáo dục ở các cở nói riêng, đồng thời bổ sung thông tin và tư liệu cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Ngày 16,17 tháng 02 năm 2019 Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức cho Cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu thực tế giáo dục...
 
Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho Cán bộ quản lý giáo dục trường TH & THCS năm học 2018 - 2019, ngày 27/8/2019, Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức cho học viên Lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý trường TH, THCS báo cáo kết quả Tiểu luận sau khi kết thúc đợt đi NCTT ở cơ sở.
Các tin khác:
  Thống kê truy cập
Đang online: 12
Tổng số lượt: 108179