TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

 
Thực hiện Kế hoạch số 246/KH-QLGD; Quyết định số 246a/QĐ-TCHC ngày 21 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng trường BDNG&CBQL GD tỉnh Phú Thọ;
 
Từ ngày 06/4/2018 đến ngày 08/4/2018, Đoàn công tác của Trường Đại học Hùng Vương, Trung tâm BDNG&CBQLGD tham gia ngày hội Tư vấn tuyển sinh tại Yên Bái.
Các tin khác:
  Thống kê truy cập
Đang online: 16
Tổng số lượt: 108183