TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

 
Trong sự phát triển của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam có đề tài rất đặc biệt; đó là những bài hát viết về cuộc sống đa dạng, nhiều sắc mầu của đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam và đặc biệt hơn nữa là những bài hát viết về Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta.
 
* Xã Cấp Dẫn, nơi trường BDNG&CBQLGD tỉnh Phú Thọ sơ tán những năm chống Mỹ
 
Hát Xoan, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng hình thành từ thời kỳ Hùng Vương và phát triển cho tới ngày nay. Điều đó chứng tỏ Hát Xoan có sức sống mãnh liệt gắn bó với đời sống cộng đồng chặt chẽ, mạnh mẽ đến nhường nào! Hát Xoan đã góp phần xây dựng nền văn hóa và truyền thống tinh thần Việt Nam. UNESCO công nhận Hát Xoan là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cũng chính từ lẽ đó.
 
Hình bóng thầy xưa
 
Chiếc đòn gánh tre
Các tin khác:
Lời ru bồng bềnh 12/27/2016 12:00:00 AM
  Thống kê truy cập
Đang online: 2
Tổng số lượt: 108145