TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

 
Mỗi kỳ một câu chuyện là một trong những nội dung đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (BDNG&CBQLGD), Trường Đại học Hùng Vương.
Các tin khác:
  Thống kê truy cập
Đang online: 25
Tổng số lượt: 48732