TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

 
Thực hiện Quyết định số 6302/QĐ-SGDĐT ngày 04/11/2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ, về việc nghiệm thu đề tài khoa học cấp ngành, chiều ngày 11/11/2016, Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ đã tổ chức nghiệm thu Đề tài: “Nghiên cứu, xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu bồi dưỡng một số kỹ năng của giáo viên chủ nhiệm trong trường trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo...
 
Thực hiện công văn của Sở GD&ĐT ngày 20 tháng 7 năm 2016 về việc hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 2017, ngày 29 tháng 7 năm 2016, Hiệu trưởng Trường BDNG&CBQLGD tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định về việc thẩm định đề cương chi tiết tài liệu nội dung 3 bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL trường tiểu học.
 
rong các ngày 30 tháng 9 và 05 tháng 10 năm 2016, Hội đồng khoa học Trường BDNG&CBQLGD tỉnh Phú Thọ đã nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của khoa Giáo dục Mầm non về “Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu bồi dưỡng giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho giáo viên mầm non”.
 
Thực hiện công văn của Sở GD&ĐT ngày 30 tháng 11 năm 2015 về việc triển khai nội dung bồi dưỡng 3 đối với cán bộ quản lý các trường mầm non, phổ thông và GDTX năm học 2015 - 2016. Ngày 8 tháng 12 năm 2015, Hiệu trưởng Trường BDNG&CBQLGD tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định về việc thẩm định đề cương chi tiết tài liệu bồi dưỡng CBQL
 
Ở trường BDNG&CBQLGD tỉnh Phú Thọ, song song với hoạt động giảng dạy tại các lớp bồi dưỡng và liên kết đào tạo là các hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của giảng viên. Đây là một hoạt động quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến chất lượng công tác bồi dưỡng và cả sự phát triển cũng như thương hiệu của Nhà trường.
Các tin khác:
  Thống kê truy cập
Đang online: 5
Tổng số lượt: 97149