TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

 
Tổng kết Lớp bồi dưỡng Tổ trưởng chuyên môn
 
Khai giảng lớp bồi dưỡng Cán bộ Quản lý và Nhân viên trường học học kỳ II, năm học 2017-2018 tại TTBDNG&CBQLGD
 
Ngày 22 tháng 11 năm 2017, Trung tâm bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Trung tâm) đã tổ chức Bế giảng lớp Bồi dưỡng công tác quản lý thiết bị, tài chính và kiểm tra nội bộ trường mầm non dành cho cán bộ quản lý trường Mầm non trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
 
Ngày 12/3/2018, Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục khai giảng các lớp bồi dưỡng một số kỹ năng cho GVCN THCS;BD theo Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV Tiểu học Hạng III và lớp BD theo Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV Mầm non Hạng II
 
Sáng ngày 04/5/2018, Trung tâm BDNG&CBQLGD, Trường Đại học Hùng Vương đã tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng cập nhật cho CBQL trường Tiểu học - Khóa 1 năm 2018.
Các tin khác:
  Thống kê truy cập
Đang online: 4
Tổng số lượt: 108171