TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Các Bộ môn
23/12/2016
 
Trung tâm gồm các Bộ môn sau: Lí luận cơ sở và Nghiệp vụ
 
Giới thiệu các phòng chức năng bao gồm: Phòng Kế hoạch Đào tạo và Quản lý học viên; Phòng Tổ chức
Các tin khác:
  Thống kê truy cập
Đang online: 5
Tổng số lượt: 108156