TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2017-2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019, sáng ngày 01/10/2018, Trung tâm bôì dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục - Trường Đại hoc Hùng Vương long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức (CBVC) năm học 2018-2019.
Tham dự Hội nghị có T.S Đinh Cảnh Nhạc – Giám đốc Trung tâm cùng các đ/c trong Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên trong Trung tâm.
Tại Hội nghị, đ/c Lê Phong Thu- Phó Giám đốc Trung tâm, thay mặt đoàn Chủ tịch báo cáo Kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2017-2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018-2019. Báo cáo nêu rõ, năm học 2017-2018, Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn về cơ cấu tổ chức bộ máy, công tác tuyển sinh, đội ngũ, cơ sở vật chất, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, sự quyết tâm nỗ lực của tập thể cán bộ, đảng viên; sự hỗ trợ có hiệu quả các đơn vị trong và ngoài Nhà trường, Trung tâm đã thực hiện thằng lợi Nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2017- 2018 : 100% cán bộ, giảng viên, nhân viên chấp hành nghiêm túc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành, nội quy, quy chế của cơ quan, có ý thức rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức Nhà giáo (trong năm không có cán bộ, giảng viên vi phạm đạo đức nhà giáo).  Công tác quản lý, công tác tuyển sinh có nhiều đổi mới. Công tác nghiên cứu khoa học; công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ được chú trọng. Công tác dự báo của lãnh đạo Trung tâm sát với tình hình thực tiễn. Trong năm, Trung tâm đã hoàn thành 90% chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh, thực hiện được 23 chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý, bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cho các đối tượng học viên trong và ngoài tỉnh. Chất lượng bồi dưỡng được nâng lên rõ rệt. 100% học viên xếp loại học tập đạt từ khá trở lên, trong đó có từ 10 -12% học viên được xếp loại giỏi. 100% học viên xếp loại rèn luyện tốt. Công tác quản lý nội bộ được tăng cường, công tác tổ chức sắp xếp lại bộ máy được kịp thời, phát huy năng lực, vai trò của từng cán bộ, giảng viên; cơ sở vật chất, trang thiết bị được tăng cường (Nhà trường đã quan tâm bố trí địa điểm làm việc tòa nhà Hành chính hiệu bộ, bố trí quản lý lớp học, và 03 khu nhà ở KTX), đảm bảo kịp thời các hoạt động giảng dạy và sinh hoạt của giảng viên và học viên. Về thi đua, Tập thể Trung tâm đạt danh hiệu Tập thể LĐXS, có 4/4 đơn vị đạt danh hiệu lao động tiên tiến, có 19/20 viên chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến (95%); có 3 viên chức đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (15%).  
Trên cơ sở kết quả đã đạt được, Trung tâm đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm, biện pháp thực hiện cụ thể nhằm nâng cao chất lượng dạy và học; nâng cao chất lượng và hiệu quả  công tác nghiên cứu khoa học và công tác tuyển sinh của Trung tâm.
Đ/c Lê Phong Thu- Phó Giám đốc  Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2017-2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019
 Tại Hội nghị, TS Đinh Cảnh Nhạc đã báo cáo kiểm điểm công tác lãnh, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức của Ban giám đốc Trung tâm. Báo cáo nêu rõ 9 ưu điểm,  2 hạn chế trong công tác lãnh, chỉ đạo, đồng thời đề ra hướng khắc phục những hạn chế của Ban Giám đốc Trung tâm.
  
TS. Đinh Cảnh Nhạc – GĐ Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2017 - 2018
 
Cũng tại Hội nghị Đ/c Trần Thị Vân Anh – Kế toán thay mặt bộ phận Tài vụ báo cáo công tài chính năm 2017,  dự toán thu chi năm 2018. Báo cáo nêu rõ công tác tài chính kế toán thực hiện đúng luật định. Các chế độ chính sách đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên được thực hiện đúng, đủ, kịp thời.  Đ/c Đoàn Thị Khánh Hà – Chủ tịch Công đoàn bộ phận đã Báo cáo công tác thi đua năm học 2017-2018, đề ra phương hướng thi đua năm học 2018-2019.  Trong năm học 2018-2019, Tập thể Trung tâm phấn đấu đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 4/4 đơn vị đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 20/20 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 02 cá nhân đạt danh hiệu CSTĐCS; 100% đoàn viên công đoàn xếp loại tốt, 100% nữ cán bộ, viên chức đạt danh hiệu Giỏi việc trường, đảm việc nhà, Tập thể công đoàn bộ phận đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh.
Sau bốn báo cáo, Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần điều chỉnh, những vướng mắc cần tháo gỡ trong công tác chuyên môn, công tác tuyển sinh, nghiên cứu khoa học, xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong Trung tâm. Các ý kiến tham luận của Bộ môn Nghiệp vụ; Bộ môn Lý luận cơ sở, Phòng KHĐT&QLHV, Phòng Tổng hợp và các cá nhân đã góp phần hoàn thiện các báo cáo. Hội nghị cũng đã thảo luận bàn bạc những chỉ tiêu lớn, đề ra những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác bồi dưỡng, công tác nghiên cứu khoa học và công tác tuyển sinh và các công tác khác của Trung tâm trong năm học 2018-2019.

Đ/c Lê Thị Lan Phương – Phó Trưởng Bộ môn LLCS phát biểu tham luận
 
Thay mặt đoàn Chủ tịch, TS. Đinh Cảnh Nhạc – Giám đốc đã tổng hợp và giải trình các ý kiến đóng góp cho các báo cáo, cùng Hội nghị thông qua, biểu quyết Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2018-2019, ký giao ước thi đua với Chủ tịch Công đoàn bộ phận.
 
Hội nghị biểu quyết các chỉ tiêu thi đua  năm học 2018-2019.
 
 
TS. Đinh Cảnh Nhạc- GĐ kí giao ước thi đua đ/c Đoàn Thị Khánh Hà -CTCĐ


          Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2018 – 2019 đã thành công tốt đẹp. Hội nghị khép lại trong không khí phấn khởi, quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, viên chức Trung tâm, hứa hẹn  năm học 2018-2019 sẽ gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp góp phần làm nên thành quả giáo dục của Nhà trường và Ngành giáo dục tỉnh Phú Thọ./.
                                                                                                                                                                                   Hoàng Minh Chí
 
Các tin khác:
  Thống kê truy cập
Đang online: 53
Tổng số lượt: 85999