TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Thực hiện kế hoạch năm học, sáng ngày 16/8/2018 Lãnh đạo trường đã có buổi làm việc với Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục. Dự chỉ đạo và điều hành buổi làm việc có T.S Trịnh Thế Truyền - Bí thư Đảng bộ -Hiệu trưởng Nhà trường, T.S Phan Thị Tình- Phó Hiệu trưởng, T.S Nguyễn Nhật Đang- Trưởng phòng TCCB, TS. Đỗ Khắc Thanh–Trưởng phòng Đào tạo, TS. Nguyễn Tài Năng – Trưởng phòng KHCN. Cùng dự có các đ/c trong Ban Giám đốc Trung tâm, các đ/c lãnh đạo Phòng, Bộ môn và toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên Trung tâm.
       
          Tại buổi làm việc, T.S Trịnh Thế Truyền – Bí thư Đảng ủy- Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu Trung tâm báo cáo tổng kết 01 năm thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý sau khi sáp nhập với Trường Đại học Hùng Vương, phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019, những kiến nghị đề xuất với Lãnh đạo trường.
T.S Trịnh Thế Truyền – Bí thư Đảng ủy- Hiệu trưởng
Thay mặt Trung tâm, TS. Đinh Cảnh Nhạc – GĐ Trung tâm đã trình bày Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Báo cáo đã  nêu rõ kết quả một thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm về công tác tuyển sinh, công tác dạy và học, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Trung tâm. Về Công tác tuyển sinh, Trung tâm đã chủ động đổi mới công tác tuyển sinh, phối hợp chặt chẽ với 13 phòng giáo dục tuyển sinh các lớp bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng cán bộ quản lý, cán bộ dự nguồn, bồi dưỡng kỹ năng,…Trong năm học 2017- 2018, Trung tâm đã hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh, tuyển sinh được 24 lớp Bồi dưỡng nhà giáo và CBQL các cơ sở giáo dục với 790/880 học viên; đạt 90%; Phối hợp chặt chẽ với 13 phòng giáo dục thực hiện kế hoạch số 1152/KH- SGDĐT ngày 30/8/2017 bồi dưỡng thường xuyên cho 4758 CBQL, GV thuộc 9 Phòng GD&ĐT (Thanh Ba, Cẩm Khê, Tân Sơn, Phù Ninh, Yên Lâp, Tam Nông, Đoan Hùng, Lâm Thao, Việt Trì). Liên kết tuyển sinh 02 lớp bồi dưỡng CBQL, cán bộ dự nguồn tại huyện Tân Sơn, tỉnh Tuyên Quang, 05 lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp GVMN, TH, THCS với 694 học viên theo chỉ tiêu hướng dẫn. Về Công tác chuyên môn, các hoạt động giảng dạy, tổ chức hội thảo, ra đề, coi, chấm thi, đưa học viên đi nghiên cứu thực tế, hướng dẫn học viên nghiên cứu thực tế, viết tiểu luận,…thực hiện đúng kế hoạch. Nội dung bài dạy, phương pháp dạy học được người học đánh giá cao. Định mức giảng dạy thực tế của giảng viên 5.027/3.609 giờ chuẩn, đạt 139%. Công tác liên kết bồi dưỡng thực hiện có hiệu quả. Các lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên mầm non, phổ thông đều được người học đánh giá cao.
Bên cạnh đó, Trung tâm còn tham gia đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho học sinh THPT trong tỉnh, GV trường trung cấp nghề Herman, cán bộ công đoàn huyện Hạ Hòa. Chất lượng bồi dưỡng được nâng lên rõ rệt và được dư luận xã hội đồng tình đánh giá cao vì tính thiết thực, cập nhật, nội dung phong phú, cách truyền đạt hấp dẫn.
Về thực hiện quy chế chuyên môn :Giảng viên thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, ứng dụng CNTT trong giảng dạy. 100% CBGV, các phòng, Bộ môn có đầy đủ hồ sơ sổ sách theo Quy định. Về Kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo :  Xếp loại: Tốt: 01; khá: 06; Đạt yêu cầu: 01. Về công tác NCKH:  có 01 đề tài NCKH cấp Ngành được nghiệm thu xếp loại xuất sắc; Phát triển 01chương trình được nghiệm thu và đưa vào giảng dạy, có 08 bài hội thảo khoa học quốc tế, quốc gia, tạp chí chuyên ngành. Có 01 bài tham gia dự thi Giải Báo chí tỉnh Phú Thọ lần thứ VIII đạt giải Khuyến khích. Tổng số giờ NCKH: 1.690 giờ/ 1755 giờ đạt 96%. Công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ, công tác quản lý tài chính, cơ sở vật chất và các hoạt động khác đều thực hiện tốt.
          Trên cơ sở kết quả đã đạt được sau một năm hoạt động, cùng sự quan tâm lãnh chỉ đạo toàn diện của Lãnh đạo Trường, Trung tâm đã định hướng những giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019.
          Một là tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho CBGVNV trong trung tâm về chủ trương đổi mới giáo dục của Đảng; triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29/NQ-TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, các Nghị quyết của Đảng bộ trường, Chi bộ Trung tâm. Biến nhận thức thành hành động tích cực góp phần xây dựng Trung tâm ngày một phát triển.
          Hai là tăng cường công tác lãnh đạo của Chi bộ, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; tổ chức sắp xếp lại bộ máy trung tâm theo hướng tin gọn, hiệu quả; chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng đội ngũ, nâng cao chất lượng dạy học, nghiên cứu khoa học. Hoàn thành 01 đề tài NCKH cấp Ngành, phát triển 01 chương trình, tham gia viết từ 8-10 bài báo hội thảo quốc tế và trong nước, tham gia viết bài trên các tạp chí chuyên ngành.
          Ba là tiếp tục đổi mới công tác tuyển sinh, thực hiện hiệu quả các chương trình bồi dưỡng nhà giáo và CBQL trường mầm non, trường phổ thông. Dự kiến tuyển sinh : 840 chỉ tiêu. 
Bốn là chủ động phối hợp với Sở GD&ĐT Phú Thọ, các Phòng giáo dục huyện, thị, thành, các đơn vị trong Trường làm tốt công tác BDTX giáo viên các cơ sở giáo dục năm 2018, bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp GVMN, TH, THCS. Dự kiến tuyển sinh : 640  chỉ tiêu hướng dẫn.
Năm là khảo sát nhu cầu người học, xây dựng kế hoạch phát triển chương trình bồi dưỡng cho CBQL, GV trường học, bao gồm: Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên phổ thông; Bồi dưỡng các chuyên đề chuyên sâu đáp ứng nhu cầu người học. Tổ chức các khóa bồi dưỡng kỹ năng hỗ trợ cho CBQL, GV trong các cơ sở giáo dục, bồi dưỡng GV phổ thông thực hiện chương trình SGK phổ thông mới; hỗ trợ tư vấn tâm lý cho nhà giáo và người học; tiếp tục bồi dưỡng các kỹ năng mềm cho Cán bộ công chức, viên chức, SV, HS trong và ngoài tỉnh.
Sáu là tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, đánh giá, phân loại năng lực giảng viên theo chuẩn nghề nghiệp và các văn bản hiện hành; có kế hoạch sắp xếp vị trí việc làm phù hợp trình độ, năng lực. Tích cực tham mưu với Lãnh đạo trường đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục.
Bảy là tích cực tham mưu với UBND Tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; bổ sung kinh phí cho Trường Đại học Hùng Vương cải tạo, sửa chữa ký túc xá, tăng cường thiết bị dạy học phục vụ công tác bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
TS. Đinh Cảnh nhạc – GĐ Trung tâm BDNG&CBQLGD báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
 
Sau khi nghe báo cáo của Trung tâm, Lãnh đạo Trường cùng đoàn công tác, cán bộ, giảng viên trong Trung tâm đã  đóng góp ý kiến nhằm làm rõ hơn và hoàn thiện nội dung trong báo cáo về chương trình bồi dưỡng, chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công tác phối hợp giữa Trung tâm với các đơn vị trong Trường, đánh giá sự phản hồi của học viên về chất lượng giảng dạy.
TS. Phan Thị Tình- Phó Hiệu trưởng phát biểu ý kiến
 Kết luận buổi làm việc, TS. Trịnh Thế Truyền - Bí thư Đảng bộ - Hiệu trưởng nhà trường ghi nhận những kết quả Trung tâm đạt được trong công tác tuyển sinh, công tác bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý, công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Đồng thời yêu cầu Trung tâm tiếp thu các ý kiến đóng góp của đoàn công tác, hoàn thiện báo cáo trong thời gian sớm nhất. Đ/c cũng chỉ rõ, trong thời gian tới, Trung tâm cần tăng cường mối quan hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ, các Phòng Giáo dục và Đào tạo làm tốt công tác bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý; chủ động phối hợp với các khoa chuyên môn nghiên cứu khoa học, xây dựng chương trình bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu của người học; Rà soát, sắp xếp bộ máy đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, đúng quy trình; Tăng cường công tác truyền thông các hoạt động của Trung tâm trên trang Web của Trường và các phương tiện thông tin đại chúng.
 Sau ba giờ làm việc, buổi làm việc của Lãnh đạo trường tại Trung tâm đã kết thúc tốt đẹp. Hi vọng với sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sắc toàn diện của Lãnh đạo  trường, Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018-2019./.
                                                                                                 Hà Phương
  

Các tin khác:
  Thống kê truy cập
Đang online: 57
Tổng số lượt: 86003