TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục trân trọng thông báo Kế hoạch Khai giảng các lớp bồi dưỡng hè năm 2018 (dự kiến) như sau:
 1. Lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiu hc Hng II
 • Thời gian khai giảng: 8h00’ ngày 26/5/2018
 • Địa điểm: phòng họp số 1 nhà Điều hành
 • GVCN (dự kiến) Nguyễn Thị Thúy Nga; ĐT: 0989.198.371
 1. Lớp Bồi dưỡng Cán bộ quản lý giáo dục (Chương trình 382)
 • Thời gian khai giảng: 8h00’ ngày 30/5/2018
 • Địa điểm: phòng họp số 1 nhà Điều hành
 • GVCN (dự kiến) Nguyễn Anh Tuấn; ĐT: 0983.353.086
 1. Lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS Hng I
 • Thời gian khai giảng: 8h00’ ngày 02/6/2018
 • Địa điểm: phòng họp số 1 nhà Điều hành
 • GVCN (dự kiến) Đoàn Thị Khánh Hà; ĐT: 0976.059.557
 1. Thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:
 • Phòng KHĐT&QLHV, Trung tâm BDNG&CBQLGD; ĐT: 02103.712.089; Hotline: 0888.256.569 (Ông Phương);
 • Đăng kí nhập học theo mẫu (xin xem tệp đính kèm)
 • Tải tệp đính kèm tại đây: - Mãu đăng ký học BD CBQLGD.doc
                                        - Mẫu đăng ký học CDNN giáo viên MN, Phổ thông.rar

Các tin khác:
  Thống kê truy cập
Đang online: 48
Tổng số lượt: 85994