TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Số : 506 
Mã văn bản : 506/QĐ-ĐHHV 
Mô tả : Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương 
Ngày đi : 14/05/2018 
Người ký: Trịnh Thế Truyền 
Người soạn : 
Đơn vị soạn : Phòng HCTH 
Nơi nhận : Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng . Các đơn vị trực thuộc 
Bản lưu : 
Số lượng : 1 
Ghi chú : 
Hết hạn : 
Đã hoàn thành : 
Tệp đính kèm : Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương.pdf
Các tin khác:
  Thống kê truy cập
Đang online: 7
Tổng số lượt: 108158