TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Các phòng chức năng
Cập nhật ngày: 23/12/2016
Giới thiệu các phòng chức năng bao gồm: Phòng Kế hoạch Đào tạo và Quản lý học viên; Phòng Tổ chức
Phòng Kế hoạch Đào tạo và Quản lý học viên
Phụ Trách phòng: Lê Diên Phương
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lí giáo dục
Trình độ chính trị: Trung cấp LL Chính trị - Hành chính

 
Phòng Tổng hợp
Trưởng phòng: Hoàng Minh Chí
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục
Trình độ chính trị: Trung cấp  lý luận chính trị 

Các tin khác:
Các Bộ môn (05/05/2016 11:41)
  Thống kê truy cập
Đang online: 47
Tổng số lượt: 85993