TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Các Bộ môn
Cập nhật ngày: 23/12/2016
Trung tâm gồm các Bộ môn sau: Lí luận cơ sở và Nghiệp vụ
Bộ môn Lí luận cơ sở
Trưởng Bộ môn: Trần Đăng Quang
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Bộ môn Nghiệp vụ

Trưởng Bộ môn: Phạm Thị Bích

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục


Các tin khác:
Các Bộ môn (05/05/2016 11:41)
  Thống kê truy cập
Đang online: 13
Tổng số lượt: 97117