TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Ban Giám đốc Trung tâm
Cập nhật ngày: 23/12/2016
Ban Giám đốc Trung tâm gồm các đ/c sau:
 
Giám đốc: Đinh Cảnh Nhạc 
Trình độ chuyên môn:Tiến sĩ Triết học
Trình độ chính trị: Cao cấp LLCT
Nhiệm vụ: Phụ trách chung
 
Phó Giám đốc: Lê Phong Thu
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Văn
Trình độ chính trị: Trung cấp LLCT
Nhiệm vụ: Phụ trách công tác chuyên môn
G:\c Thu.jpg
 
Phó Giám đốc: Chu Thị Hảo
Trình độ chuyên môn:Thạc sĩ Văn 
Trình độ chính trị: Cao cấp LLCT
Nhiệm vụ: Phụ trách cơ sở vật chất
 
 
 
 
 
Các tin khác:
  Thống kê truy cập
Đang online: 7
Tổng số lượt: 85953