TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Ở trường BDNG&CBQLGD tỉnh Phú Thọ, song song với hoạt động giảng dạy tại các lớp bồi dưỡng và liên kết đào tạo là các hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của giảng viên. Đây là một hoạt động quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến chất lượng công tác bồi dưỡng và cả sự phát triển cũng như thương hiệu của Nhà trường.
 Trong những năm gần đây, cùng với sự đổi mới và phát triển của các chương trình bồi dưỡng, công tác NCKH tại Nhà trường cũng đứng trước những nhiệm vụ cơ bản, có thể khái quát thành những nhóm vấn đề cơ bản như sau:  
          - Nghiên cứu đề xuất những biện pháp, giải pháp quản lý có tính thực tiễn, tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục tại cơ sở;
          - Xây dựng và phát triển các chương trình bồi dưỡng, góp phần nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục tỉnh Phú Thọ đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của đổi mới giáo dục trong từng giai đoạn;
- Nghiên cứu đề xuất tổ chức thực hiện các giải pháp đa dạng hóa các loại hình bồi dưỡng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng khó tính và yêu cầu cao của người học;
          - Bồi dưỡng nâng cao năng lực NCKH cho HV mà trước tiên là đội ngũ CBQL, cán bộ dự nguồn tại các cơ sở giáo dục;
 
Buổi làm việc của Hội đồng khoa học nhà Trường
Vừa là giảng viên hướng dẫn NCKH, vừa tham gia công tác NCKH, vừa là thành viên của Hội đồng khoa học Nhà trường, bản thân tôi thấy việc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu như đã kể trên ở Trường ta trong những năm vừa qua có những thuận lợi như sau:
          - Thứ nhất: Các vấn đề nghiên cứu khi đã được duyệt và có quyết định thực hiện thì luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ kinh phí, tạo điều kiện nguồn lực từ lãnh đạo Nhà trường, Sở GD&ĐT.
- Thứ hai, thuận lợi về đội ngũ, Nhà trường có đội ngũ cán bộ giảng dạy nhiệt tình, trong đó có nhiều đồng chí đã kinh qua công tác quản lý và am hiểu thực tiễn cơ sở; hơn 70% giảng viên có trình độ thạc sỹ các chuyên ngành, sẵn sàng nhận và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ nghiên cứu.
          - Thứ ba, là một đơn vị có truyền thống, có nền nếp và kỷ cương trong công tác NCKH. Việc thực hiện các đề tài nghiên cứu ở Nhà trường từ trước đến nay đều được thực hiện và kiểm soát nghiêm túc, đề cao tinh thần trung thực và chú trọng trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp đối với người nghiên cứu.
          Bên cạnh những thuận lợi đã kể trên, hoạt động NCKH ở Nhà trường cũng gặp không ít khó khăn:
          - Khó khăn lớn nhất có lẽ vẫn là vấn đề năng lực và kinh nghiệm nghiên cứu của giảng viên. Có thể nói đây là khó khăn của mọi khó khăn, bên cạnh những đồng chí có năng lực và kinh nghiệm trong NCKH thì vẫn còn nhiều đồng chí lúng túng khi phải đảm nhận nhiệm vụ nghiên cứu. NCKH là vấn đề không mới nhưng khó, và thực tế cho thấy nếu chỉ có bằng cấp thôi thì vẫn chưa đủ; để giải quyết được các nhiệm vụ nghiên cứu một cách triệt để thì ngoài bằng cấp ra, tác giả còn phải là người có lòng say mê và có phương pháp nghiên cứu phù hợp. Mà cả kinh nghiệm, phương pháp và năng lực lại được hình thành từ thực tiễn nghiên cứu, thậm chí cả từ những thất bại trong lĩnh vực khoa học, và vì thế, đây thực sự là một vấn đề mà tất cả chúng ta đáng phải quan tâm trong năm học 2015 – 2016 này và những năm tiếp theo.
             Ngoài ra còn kể đến các nguyên nhân khác nữa như: khả năng ngoại ngữ, các điều kiện kinh phí và thiết chế cho việc thực nghiệm và cương vị công tác của tác giả. Những khó khăn kể trên không những ảnh hưởng đến hoạt động NCKH của từng giảng viên mà đôi khi còn ảnh hưởng đến cả phong trào, hoạt động chung của Nhà trường trong nững điều kiện hoàn cảnh nhất định. Vì thế, những năm tiếp theo Nhà trường sẽ chú trọng chỉ đạo những nội dung cơ bản sau đây:
          - Thứ nhất: Phát huy và đề cao vai trò của các Khoa chuyên môn trong việc bồi dưỡng về phương pháp và năng lực NCKH cho giảng viên. Thực tế thì hoạt động này đã được tổ chức thực hiện từ nhiều năm nay, tuy nhiên cần chỉ đạo thực hiện triệt để hơn mà cụ thể là thông qua chính hoạt động trải nghiệm NCKH một cách tự giác của mỗi giảng viên.
          - Thứ hai: Phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt của Hội đồng khoa học trong việc định hướng lựa chọn vấn đề nghiên cứu, tư vấn về phương pháp và các vấn đề liên quan khác trong quá trình NCKH của tập thể, cá nhân. Đầu tư thỏa đáng về nguồn lực cho công tác NCKH, chú trọng và lấy kết quả thực nghiệm trong thực tiễn của đề tài NCKH làm một trong những tiêu chí đánh giá và nghiệm thu.
          - Thứ ba: Gắn chặt NCKH với các hoạt động giảng dạy, tuyển sinh và phát triển các chương trình bồi dưỡng. Từ NCKH để có căn cứ, có cơ sở mà xác định nhu cầu bồi dưỡng của người học; Bằng hoạt động NCKH mà có căn cứ để xây dựng và phát triển các chương trình bồi dưỡng; Và cững từ những hoạt động nghiên cứu này mà có căn cứ để tham mưu, xin chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức giảng dạy. Kết quả tốt của một trong những hoạt động như thế này lại là căn cứ để chúng ta tổng kết thành những SKKN hay và tiếp tục phát triển cho những chu trình kế tiếp. Thực tế các quy trình đó chính là một vấn đề - vấn đề phát huy những truyền thống, giá trị cốt lõi để thực hiện sứ mạng và từ đó hiện thực hóa tầm nhìn của Nhà trường.
          Năm học 2015 – 2016 là năm học mà cả hệ thống chính trị của Nhà trường tích cực thi đua lập thành tích chào mừng 50 năm thành lập Trường. Là đội ngũ cán bộ giảng viên năm thứ thứ 50 của Nhà trường, chúng tôi nhận thức rất rõ được rằng: đổi mới, hội nhập và hợp tác toàn diện (trong đó có giáo dục và QLGD) là những xu thế tất yếu của sự phát triển xã hội loài người theo hướng văn minh – hiện đại. Kết quả của quá trình này là những phương thức quản trị nguồn lực tinh vi, khoa học. Đồng thời, yêu cầu đối với sản phẩm NCKH cũng theo đó mà ngày càng cao hơn theo hướng đề cao ý nghĩa tích cực đối với sự phát triển của xã hội.           Với nhận thức như vậy, các Khoa, Phòng chuyên môn của Nhà trường đều có những Chương trình hành động cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực tiễn của công tác nghiên cứu khoa học, hướng tới việc thực hiện mục tiêu tổng quát của đổi mới “Căn bản – toàn diện” giáo dục và đào tạo giai đoạn hiện nay đó là: “Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt”.    

(Bài tham luận tại Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2015-2016)
Th.s Lê Diên Phương
 
P. Trưởng khoa Quản lý giáo dục
Các tin khác:
  Thống kê truy cập
Đang online: 2
Tổng số lượt: 110006