TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Thực hiện công văn của Sở GD&ĐT ngày 30 tháng 11 năm 2015 về việc triển khai nội dung bồi dưỡng 3 đối với cán bộ quản lý các trường mầm non, phổ thông và GDTX năm học 2015 - 2016. Ngày 8 tháng 12 năm 2015, Hiệu trưởng Trường BDNG&CBQLGD tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định về việc thẩm định đề cương chi tiết tài liệu bồi dưỡng CBQL
Thực hiện công văn của Sở GD&ĐT ngày 30 tháng 11 năm 2015 về việc triển khai nội dung bồi dưỡng 3 đối với cán bộ quản lý các trường mầm non, phổ thông và GDTX năm học 2015 - 2016. Ngày 8 tháng 12 năm 2015, Hiệu trưởng Trường BDNG&CBQLGD tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định về việc thẩm định đề cương chi tiết tài liệu bồi dưỡng CBQL cho giảng viên nhà trường nghiên cứu viết tài liệu theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT. Sau một thời gian nghiên cứu, các giảng viên được phân công đã hoàn thành biên soạn tài liệu.
          Trong các ngày 21, 22, 23 tháng 12 năm 2015 Hội đồng khoa học đã tiến hành nghiệm thu đề cương chi tiết lần 1 chương trình BDTXCBQL các cấp. Ngày 28, 29 tháng 12 năm 2015 Hội đồng khoa học đã tiến hành nghiệm thu đề cương chi tiết lần 2 và 3 chương trình BDTXCBQL các trường mầm non, phổ thông và GDTX.
          Trong các buổi nghiệm thu các tác giả đã lần lượt báo cáo nội dung của chương trình và nhận được nhiều sự góp ý, thảo luận của các thành viên trong hội đồng cho các bộ tài liệu CBQL trường tiểu học, THCS, THPT/GDTX được hội đồng đống góp các ý kiến, các thành viên chỉnh sửa theo yêu cầu của hội đồng khoa học bao gồm:
          Tài liệu BDTX cấp tiểu học gồm các module:
          Module TH 1: Những vấn đề cơ bản của đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đối với cấp trung học.
          Module TH 3: Năng lực xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục cấp tiểu học.
          Module TH 8: Năng lực tổ chức lớp học theo yêu cầu đổi mới giáo dục đối với cấp tiểu học
          Module TH 10: Năng lực quản lý chương trình dạy học cả ngày theo yêu cầu đổi mới giáo dục
          Module TH 20: Năng lực quản lý hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo yêu cầu đổi mới giáo dục đối với cấp tiểu học.
          Module TH 21: Năng lực quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống- kỹ năng sống cho học sinh trường tiểu học.
          Tài liệu BDTX cấp trung học cơ sở gồm các module:
          Module THCS 38 : Quản lý thực hiện chương trình GDTHCS theo yêu cầu đổi mới giáo dục
          Module THCS 32: Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá học sinh trường THCS.
          Module THCS 44: Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống- kỹ năng sống trong trường trung học cơ sở.
          Tài liệu BDTX cấp trung học gồm các module:
          Module TrH 1: Những vấn đề cơ bản của đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đối với cấp trung học.
          Module TrH 6: Quản lý dạy và học tích cực trong trường trung học.
          Module TrH 12: QLCSVC-TBDH ở trường trung học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
          Module TrH 18: Kỹ năng tạo động lực làm việc cho giáo viên, nhân viên trường trung học.
          Module TrH 23: Quản lý thực hiện chương trình giáo dục THPT theo yêu cầu đổi mới giáo dục.
          Module TrH 26: Quản lý hoạt động sinh hoạt chuyên môn trong trường THCS.
          Module TrH 28: Quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống- kỹ năng sống trong trường trung học.
          Module TrH 48: Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá học sinh trường THCS.
          Qua biên soạn tài liệu chương trình bồi dưỡng cho cán bộ quản lý trường mầm non, trường phổ thông và giáo dục thường xuyên, đội ngũ giảng viên của nhà trường có thêm điều kiện học tập nâng cao trình độ, tự học, tự bồi dưỡng, nắm được các chư trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản hiện hành về GD&ĐT, giảng viên có thêm những liên hệ thực tiễn sinh động cho các bài giảng. Đồng thời, đội ngũ giảng viên nhà trường có thêm kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học, đặc biệt là biên soạn tài liệu, chương trình bồi dưỡng cho cán bộ quản lý các nhà trường hiện nay./.
                                                                                 Lê Đức Anh - Phó Trưởng phòng Giáo vụ
Các tin khác:
  Thống kê truy cập
Đang online: 1
Tổng số lượt: 110000