TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

rong các ngày 30 tháng 9 và 05 tháng 10 năm 2016, Hội đồng khoa học Trường BDNG&CBQLGD tỉnh Phú Thọ đã nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của khoa Giáo dục Mầm non về “Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu bồi dưỡng giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho giáo viên mầm non”.
Trong các buổi nghiệm thu chủ nhiệm đề tài, thạc sỹ Nguyễn Thị Vân Anh- Phó Trưởng khoa Giáo dục mầm non đã báo cáo tóm tắt nội dung nghiên cứu của đề tài và nhận được nhiều sự góp ý, thảo luận của các thành viên trong hội đồng khoa học nhà trường. Các thành viên đóng góp nhiều ý kiến cho các chuyên đề bồi dưỡng giá trị sống, kỹ năng sống cho giáo viên mầm non, các thành viên chỉnh sửa theo yêu cầu của hội đồng khoa học bao gồm:
          Chuyên đề 1: Một số vấn đề chung về giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho trẻ mầm non
          Chuyên đề 2: Nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho trẻ mầm non
          Chuyên đề 3: Xây dựng kế hoạch và đánh giá hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho trẻ mầm non
          Cùng nội dung trên, các thành viên đề tài còn xây dựng nội dung đi nghiên cứu thực tế, hội thảo sát với thực tiễn giáo dục hiện nay.
          Qua nghiên cứu và biên soạn các chuyên đề bồi dưỡng giá trị sống, kỹ năng sống cho giáo viên mầm non, đội ngũ giảng viên của Khoa Giáo dục mầm non có thêm kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học, đặc biệt là biên soạn tài liệu, chương trình bồi dưỡng cho giáo viên trường mầm non hiện nay./.
                                Lê Đức Anh
                                         Phó Trưởng phòng Giáo vụ 
Các tin khác:
  Thống kê truy cập
Đang online: 1
Tổng số lượt: 110004