TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Thực hiện công văn của Sở GD&ĐT ngày 20 tháng 7 năm 2016 về việc hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 2017, ngày 29 tháng 7 năm 2016, Hiệu trưởng Trường BDNG&CBQLGD tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định về việc thẩm định đề cương chi tiết tài liệu nội dung 3 bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL trường tiểu học.
Trong các ngày 07, 08 tháng 09 năm 2016 Hội đồng khoa học đã tiến hành nghiệm thu đề cương chi tiết tài liệu nội dung 3 bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL trường tiểu học.
          Tại buổi nghiệm thu, các tác giả đã lần lượt báo cáo nội dung của chương trình và nhận được nhiều sự góp ý của các thành viên trong Hội đồng khoa học. Sau khi Hội đồng khoa học kết luận, các thành viên có trách nhiệm chỉnh sửa nội dung 6 module theo yêu cầu của hội đồng khoa học gồm:
          Module TH 2: Mô hình trường tiểu học dạy cả ngày theo hướng đổi mới đối với cấp tiểu học
          Module TH 4: Năng lực lập kế hoạch hoạt động của nhà trường theo yêu cầu đổi mới giáo dục đối với cấp tiểu học
          Module TH 9: Năng lực quản lý chương trình giáo dục tiểu học theo yêu cầu đổi mới giáo dục
          Module TH 12: Năng lực quản lý hoạt động dạy và học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đối với cấp tiểu học
          Module TH 13: Năng lực quản lý hoạt động đánh giá quá trình học tập, rèn luyện của học sinh theo yêu cầu đổi mới giáo dục đối với cấp tiểu học
          Module TH 16: Năng lực quản lý dạy học phân hóa ở tiểu học theo yêu cầu đổi mới giáo dục đối với cấp tiểu học
          Qua biên soạn tài liệu nội dung 3 bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL trường tiểu học, đội ngũ giảng viên của nhà trường có thêm điều kiện học tập nâng cao trình độ, tự học, tự bồi dưỡng, nắm được các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản hiện hành về GD&ĐT, giảng viên có thêm những liên hệ thực tiễn sinh động cho các bài giảng. Đồng thời, đội ngũ giảng viên nhà trường còn có thêm kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học, đặc biệt là biên soạn tài liệu, chương trình bồi dưỡng cho cán bộ quản lý các nhà trường hiện nay./.
         Lê Đức Anh - Phó Trưởng phòng Giáo vụ
Các tin khác:
  Thống kê truy cập
Đang online: 7
Tổng số lượt: 108174