TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Thực hiện Quyết định số 6302/QĐ-SGDĐT ngày 04/11/2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ, về việc nghiệm thu đề tài khoa học cấp ngành, chiều ngày 11/11/2016, Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ đã tổ chức nghiệm thu Đề tài: “Nghiên cứu, xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu bồi dưỡng một số kỹ năng của giáo viên chủ nhiệm trong trường trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ” của Khoa Quản lý giáo dục do ThS.GVC Bùi Văn Thanh – Hiệu trưởng trường Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Phú Thọ làm chủ nhiệm.
Trong năm 2016, Nhóm nghiên cứu đã triển khai việc nghiên cứu lý luận, khảo sát thực tế, thu thập thông tin, tổ chức hội thảo, xin ý kiến chuyên gia, tiến hành thực nghiệm nhằm đánh giá thực trạng bồi dưỡng của giáo viên chủ nhiệm trong trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Từ những kết quả thu được của Đề tài, nhóm nghiên cứu đã xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu bồi dưỡng một số kỹ năng của giáo viên chủ nhiệm trong trường trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Đ/c Nguyễn Xuân Khải - Phó giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ - Phó Chủ tịch hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Ngành 2016 của trường BDNG&CBQL giáo dục
Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ngành đã đánh giá cao quá trình và chất lượng nghiên cứu Đề tài và kết luận : Đề tài mang tính cấp thiết có giá trị khoa học, lý luận và thực tiễn cao, nội dung nghiên cứu phù hợp với thuyết minh; Sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp; Đây là công trình mang tính khoa học và chuyên môn cao; Nội dung phù hợp với thực trạng bồi dưỡng một số kỹ năng của giáo viên chủ nhiệm trong trường trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn hiện nay; Chương trình và tài liệu bồi dưỡng được đề xuất khả thi, phù hợp với quan điểm của Đảng, Nhà nước và của Ngành.


 Các đồng chí trong Hội đồng nghiệm thu tặng hoa chúc mừng Nhóm nghiên cứu đề tài
của trường BDNG&CBQL giáo dục
Tuy nhiên, để Đề tài được hoàn thiện hơn, Hội đồng nghiệm thu đề nghị Nhóm nghiên cứu cần bổ sung hoàn chỉnh các nội dung sau: Chỉnh sửa một số lỗi văn bản trong nội dung Đề tài, sắp xếp hợp lý các chữ viết tắt, chú ý một số chi tiết về hình thức và nội dung ở bộ tài liệu…
Sau khi thảo luận, đánh giá, Hội đồng nghiệm đề tài cấp Ngành năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ đã thống nhất thông qua đề tài và xếp loại xuất sắc (có chỉnh sửa bổ sung); đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ ra quyết định công nhận kết quả đánh giá, nghiệm thu và triển khai đề tài khoa học cấp Ngành năm 2016 của Khoa Quản lý giáo dục trường Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Phú Thọ./.
                                                 Th.s Nguyễn Anh Tuấn
                                                 Khoa Quản lý giáo dục 

Các tin khác:
  Thống kê truy cập
Đang online: 29
Tổng số lượt: 108196