TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

 
           Căn cứ Quyết định 4856/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Bồi dưỡng trưởng phòng, phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;
          Căn cứ Quyết định số 1386/QĐ-BGDĐT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ tổ chức Bồi dưỡng trưởng phòng, phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;
         Căn cứ Thông tư số 10/2019/TT-BDGĐT ngày 09 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chun chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc y ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương;
         Căn cứ Quyết định số 1321/QĐ-ĐHHV ngày 08/11/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Hùng Vương về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục.
           Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, trường Đại học Hùng Vương trân trọng thông báo tới các Sở Giáo dục & Đào tạo và các phòng Giáo dục & Đào tạo về việc tuyển sinh các lớp bồi dưỡng Bồi dưỡng trưởng phòng, phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo. Kết thúc khóa học, những học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp “Chứng chỉ Bồi dưỡng trưởng phòng, phó phòng Giáo dục và Đào tạo” theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1. Đối tượng tuyển sinh:
- Trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo;
- Cán bộ, công chức, viên chức được quy hoạch chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đối tượng khác có nhu cầu.
2. Chương trình bồi dưỡng:
- Thực hiện theo chương trình Bồi dưỡng trưởng phòng, phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (ban hành kèm theo Quyết định 4856/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 3. Thời gian và hình thức tổ chức lớp học:
- Thời gian: Dự kiến khai giảng vào trung tuần tháng 10/2021
- Hình thức học: Học online vào các buổi tối trong tuần
4. Kinh phí: 3.400.000đ/ học viên/ khóa học
5. Đăng kí nhập học hoặc thông tin liên hệ:
Đăng kí  (theo mẫu) gửi về trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục trường Đại học Hùng Vương, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; hoặc theo địa chỉ Email: nguyentuank17@gmail.com; website http://cbql.hvu.edu.vn/
Nhận  ghi danh từ ngày 05/10/2021
Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ:
TS. Đinh Cảnh Nhạc:  0945.386.923; Giám đốc TT BDNG&CBQLGD
Ths. Nguyễn Anh Tuấn:  0988.459. 104. Giảng viên- Phòng KHĐT


Các tin khác:
  Thống kê truy cập
Đang online: 10
Tổng số lượt: 108161