TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

           KHAI GIẢNG HAI LỚP BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC                                       
QUẢN LÍ THIẾT BỊ, THƯ VIỆN VÀ KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC THCS
VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÍ THIẾT BỊ VÀ KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG MẦM NON

           Thực hiện Quyết định số 315/QĐ-ĐHHV ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương về việc mở lớp Bồi dưỡng Công tác quản lí thiết bị, thư viện và kiểm tra nội bộ trường tiểu học, THCS và Công tác quản lí thiết bịvà kiểm tra nội bộ trường mầm non, sáng ngày 23/4/2019, tại Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lí giáo dục Trường Đại học Hùng Vương đã tổ chức khai giảng hai lớpBồi dưỡng Công tác quản lí thiết bị, thư viện và kiểm tra nội bộ trường tiểu học, THCS và Công tác quản lí thiết bị và kiểm tra nội bộ trường mầm non. Dự khai giảng có TS. Đinh Cảnh Nhạc - Giám đốc Trung tâm và các thầy cô là giảng viên của Trung tâm cùng toàn thể 108 học viên của hai lớp bồi dưỡng.
      Phát biểu khai giảng, TS. Đinh Cảnh Nhạc - Giám đốc Trung tâm chúc mừng 108 học viên lớp bồi dưỡng, đồng thời nêu yêu cầu, mục tiêu của khóa học và động viên, khích lệ các học viên chủ động, tích cực, khắc phục khó khăn, nâng cao tinh thần trách nhiệm để vừa hoàn thành công tác chuyên môn vừa tích lũy và nâng cao trình độ để đạt kết quả tốt. Đồng chí khẳng định Trung tâm và Nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các học viên hoàn thành nhiệm vụ khóa học.

 
                                                                TS. Đinh Cảnh Nhạc - Giám đốc Trung tâm phát biểu khai giảng
 
           Đại diện học viên, đ/c  Nguyễn Tiến Đạt thay mặt hai lớp cảm ơn sự quan tâm của Ban Giám đốc trung tâm, các thầy cô giáo đã quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất và điều kiện phục vụ cho công tác giảng dạyvà hứa sẽ thực hiện tốt nội quy của Trung tâm, tham gia học tập đầy đủ, tích cực, vận dụng kiến thức được trang bị vào công tác quản lý nhà trường. có hiệu quả.
 
 
 
                                                     Đ/c  Nguyễn Tiến Đạt – HT Trường tiểu học Vụ Cầu – Lớp trưởng phát biểu
 
        Với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Trường Đại học Hùng Vương, cùng tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình của đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy và tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc của học viên hi vọng khóa học sẽ thành công tốt đẹp./.
                                                                                                                                                                              Bài: Anh Tuấn
                                                                                                                                                                              Ảnh: Minh Chí
 
                                                                Dưới đây là một số hình ảnh khai giảng: