TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

                                 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ TRƯỜNG PHỔ THÔNG TỈNH SƠN LA
               
                Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La và trường Đại học Hùng Vương trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và các hoạt động chuyên môn, sáng ngày 21/3/2019, Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Trường Đại học Hùng Vương đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng Cán bộ Quản lí trường phổ thông tại Trường Cao đẳng Sơn La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
                 Dự khai giảng về phía Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La có Ông Vũ Quốc Cường, P.Trưởng phòng Tổ chức Sở. Về phía Trung tâm BDNG&CBQLGD Trường Đại học Hùng Vương có TS. Đinh Cảnh Nhạc - Giám đốc Trung tâm và các thầy cô là  giảng viên của Trung tâm cùng toàn thể học viên của lớp bồi dưỡng.
                 Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, TS. Đinh Cảnh Nhạc - Giám đốc Trung tâm chúc mừng học viên lớp bồi dưỡng, đồng thời nêu yêu cầu, mục tiêu của khóa học và động viên, khích lệ các học viên chủ động, tích cực, khắc phục khó khăn, nâng cao tinh thần trách nhiệm để vừa hoàn thành công tác chuyên môn, vừa tham gia học tập đạt kết quả tốt. Đồng chí khẳng định Trung tâm và Nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các học viên hoàn thành nhiệm vụ khóa học.

                                                           TS. Đinh Cảnh Nhạc - Giám đốc Trung tâm phát biểu khai giảng
 
               Đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La Ông Vũ Quốc Cường- P. Trưởng phòng Tổ chức Sở cảm ơn sự hợp tác giữa Sở GD&ĐT Sơn La với Trường Đại học Hùng Vương nói chung và Trung tâm BDNG&CBQLGD nói riêng. Ông cũng yêu cầu các học viên thực hiện tốt nội quy của Trung tâm, tham gia học tập đầy đủ, tích cực, vận dụng kiến thức được trang bị vào công tác quản lý nhà trường để thực hiện công tác quản lý trong trường phổ thông có hiệu quả.