TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Thực hiện kế hoạch năm học 2019 – 2020, sáng ngày 26/2/2020 Đoàn cán bộ Trường Đại học Hùng Vương do TS Hoàng Công Kiên – Bí thư ĐB - HT nhà trường làm trưởng đoàn đã đến làm việc với cán bộ, giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục.
                    Tại buổi làm việc, TS Hoàng Công Kiên – BTĐB –HT Nhà trường yêu cầu Trung tâm báo cáo kết quả học kỳ I và Phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II năm học 2019 – 2020, những thuận lợi, khó khăn, biện pháp tháo gỡ những khó khăn và những kiến nghị đề xuất của Trung tâm với Lãnh đạo trường.
T.S Hoàng Công Kiên – Bí thư ĐB – Hiệu trưởng chủ trì buổi làm việc
Thay mặt Lãnh đạo Trung tâm, T.S Đinh Cảnh Nhạc – Giám đốc Trung tâm   báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung Tâm học kỳ I năm học 2019 – 2020, phương hướng, nhiệm vụ kì II năm học 2019 – 2020. Báo cáo nêu rõ trong học kì I, Trung tâm có nhiều thuận lợi cơ bản, những khó khăn nhất định, nhưng tập thể CBVC Trung tâm đã phát huy thuận lợi, tháo gỡ khó khăn, tranh thủ thời cơ, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cụ thể, tuyển sinh theo chỉ tiêu pháp lệnh được 5 lớp với 503/410 học viên (đạt 122,7%), tuyển sinh theo chỉ tiêu hướng dẫn được 27 lớp, với 2556 học viên; tổng số giờ dạy của giảng viên: 1.037.6 giờ/1.187.7 giờ đạt 87.3%.; tổng số giờ NCKH: 2.225/1.305 giờ đạt 170%. Công tác tài chính thực hiện đúng luật định. Công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất hiệu quả. Học kỳ II, Trung tâm tiếp tục tuyển sinh 5 lớp theo chỉ tiêu lệnh, 1150 chỉ tiêu hướng dẫn; thực hiện xây dựng 01 đề án, 02 chương trình bồi dưỡng cho cán bộ quản lý trường học.
T.S Đinh Cảnh Nhạc – GĐ Trung tâm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
Các ý kiến phát biểu của CBVC Trung tâm làm rõ định hướng phát triển, những khó khăn, biện pháp khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.
Kết luận nội dung làm việc, TS Hoàng Công Kiên – BT Đảng bộ - HT Nhà trường ghi nhận những kết quả Trung tâm đạt được từ khi sáp nhập vào Trường Đại học Hùng Vương trong việc hòa nhập, bắt nhịp cùng sự phát triển của Nhà trường, đặc biệt kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I, năm học 2019 – 2020, những định hướng nhiệm vụ học kỳ II của Trung tâm, đồng thời cũng chỉ ra một vài hạn chế Trung tâm cần khắc phục. Trên tinh thần đó, Hiệu trưởng yêu cầu Lãnh đạo Trung tâm phải có định hướng chiến lược cho sự phát triển Trung tâm bền vững, thay đổi tư duy, thói quen làm việc, hành động tích cực để tạo ra các giá trị, đối diện với thách thức, khó khăn, huy động các nguồn lực để hoàn thành mục tiêu.
Kỳ vọng, với sự quan tâm chỉ đạo toàn diện của Lãnh đạo Trường, CBVC Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019 - 2020./.
   Hà Phương
Các tin khác:
  Thống kê truy cập
Đang online: 2
Tổng số lượt: 97142