TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Thực hiện kế hoạch năm học, sáng ngày 08/11/2019, Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ Quản lý giáo dục Trường Đại học Hùng Vương đã tổ chức tổng kết lớp Bồi dưỡng cập nhật công tác quản lý trường Phổ thông.
Tham dự lễ tổng kết có TS Đinh Cảnh Nhạc - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ Quản lý giáo dục cùng các đồng chí cán bộ, giảng viên Trung tâm và học viên Lớp Bồi dưỡng cập nhật CBQL trường phổ thông   đã hoàn thành Chương trình bồi dưỡng.   
Lớp Bồi dưỡng cập nhật CBQL trường phổ thông nhập học ngày 07/10/2019. Sau 01 tháng học tập, 24 học viên của Lớp đã hoàn thành chương trình Bồi dưỡng. Trong thời gian học tập, học viên được cập nhật 12 chuyên đề về mới quản lý trường phổ thông trong bối cảnh hiện nay, tham gia nghiên cứu thực tế tại hai cơ sở giáo dục trong và ngoài tỉnh với nội dung bổ ích, thiết thực;  cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm quý báu, những bài học bổ ích với đồng nghiệp ở các nhà trường, các vùng miền khác nhau để làm dày thêm kinh nghiệm cho bản thân mỗi giảng viên, học viên.
Với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Trung tâm và sự nhiệt tình trách nhiệm cao của các thầy giáo, cô giáo trong công tác giảng dạy cùng tinh thần học tập, rèn luyện nghiêm túc của học viên, sự đoàn kết cộng đồng trách nhiệm của tập thể và đội ngũ cán bộ lớp, 24 học viên đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng và được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học; 03 học viên của lớp được Giám đốc Trung tâm tặng Giấy khen vì có thành tích cao trong học tập, chuyên cần, nhiệt tình trong các phong trào, hoạt động của lớp; chấp hành tốt nội quy, quy định. Khóa bồi dưỡng cập nhật công tác quản lý trường phổ thông tại Trung tâm đã thành công tốt đẹp.

                                                             Hà Xuân Hùng - Phòng KHĐT&QLHV.
Các tin khác:
  Thống kê truy cập
Đang online: 9
Tổng số lượt: 97113