TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

BÁO CÁO KẾT QUẢ TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA
Cập nhật ngày: 30/08/2019
Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho Cán bộ quản lý giáo dục trường TH & THCS năm học 2018 - 2019, ngày 27/8/2019, Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức cho học viên Lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý trường TH, THCS báo cáo kết quả Tiểu luận sau khi kết thúc đợt đi NCTT ở cơ sở.

 

Tới dự buổi báo cáo có ThS.Chu Thị Hảo - Phó GĐ Trung tâm, ThS. Đoàn Thị Khánh Hà - PTP Kế hoạch đào tạo và quản lý học viên cùng toàn thể học viên lớp Bồi dưỡng Cán bộ quản lý trường TH, THCS.
Tại buổi báo cáo các học viên đại diện cho các nhóm đi NCTT và viết tiểu luận đã trình bày về các vấn đề mà học viên đã nghiên cứu: Đổi mới công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, công tác quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, công tác quản lý hoạt động tổ chuyên môn và những vấn đề khác mà người học quan tâm,..
Phát biểu tại buổi báo cáo, ThS. Chu Thị Hảo - Phó Giám đốc Trung tâm  đã biểu dương tinh thần, trách nhiệm của học viên trong việc chuẩn bị báo cáo. Các báo cáo thể hiện sự đầu tư thời gian phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động dạy học và giáo dục để xây dựng kế hoạch hành động đổi mới công tác quản lý ở đơn vị, đồng thời đề nghị học viên tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch đổi mới công tác quản lý, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động dạy học và giáo dục ở cơ sở học viên đang công tác.  
Th.S Đoàn Thị Khánh Hà một lần nữa nhấn mạnh vai trò của người cán bộ quản lý trong trường học và đánh giá về ý thức thái độ cầu thị của các học viên để hoàn thành Tiểu luận cuối khóa.
Kết thúc buổi báo cáo kết quả Tiểu luận lớp Bồi dưỡng Cán bộ quản lý trường TH, THCS, Th.S Nguyễn Thị Vân Anh đã tổng kết đánh giá kết quả báo cáo tiểu luận của lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ quản lý trường học, khẳng định hoạt động nghiên cứu thực tế và viết tiểu luận hoàn thành khóa học đáp ứng phương châm gắn lý thuyết với thực tế, biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc của các nhóm nghiên cứu, rút kinh nghiệm những hạn chế trong báo cáo tiểu luận hoàn thành khóa học.
Hi vọng, sau buổi báo cáo, học viên sẽ tích lũy thêm được kiến thức, kỹ năng quản lý trường học để nâng cao chất lượng quản lý trong trường TH, THCS.
Tin bài: Vân Anh-Bộ môn Lý luận cơ sở.
Các tin khác:
  Thống kê truy cập
Đang online: 12
Tổng số lượt: 85958