TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục được thành lập ngày 01/07/2017 (Quyết định số 786/QĐ-ĐHHV ngày 29/6/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương). Văn phòng: Phòng 110, Nhà Điều hành, phường Hùng Vương, TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 02103.820237; Email: cbql@hvu.edu.vn
Chức năng :
                Trung  tâm Bồi dưỡng Nhà giáovà cán bộ quản lí Giáo dục là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hùng Vương, thực hiện chức năng bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, nghiệp vụ cho cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên các cấp của tỉnh Phú Thọ và khu vực (Đại học, Trung học, Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non).
 Nhiệm vụ :          
                - Tổ chức các lớp học bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kiến thức bổ trợ có liên quan nhằm nâng cao chất lượng cho đội ngũ nhà giáo, nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.
                - Tổ chức các lớp bồi dưỡng về lí luận và nghiệp vụ quản lí giáo dục theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cán bộ quản lí (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, cán bộ nguồn) các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông.
                - Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học về khoa học giáo dục, công tác bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quản lí, giáo viên đáp ứng yêu cầu giáo dục từng giai đoạn và đáp ứng nguồn nhân lực cho tỉnh và khu vực.
                - Liên kết, phối hợp với các cơ sở giáo dục, các đơn vị liên quan để tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ giáo viên, nhân viên trường học, thực tập rèn nghề cho sinh viên góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh và khu vực.
                - Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương giao.
Các đơn vị trực thuộc Trung tâm :
                - Phòng Kế hoạch đào tạo và Quản lí học viên;
                - Phòng Tổng hợp;
                - Bộ môn Lí luận cơ sở;
                - Bộ môn Nghiệp vụ.
Phụ trách Trung tâm :
                TS Trịnh Thế Truyền – Bí thư Đảng bộ - Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương.
DANH SÁCH CÁN BỘ TRUNG TÂM
 
TT Họ và tên Chức danh Số điện thoại và e-mail
Di động Email
1 T.S Đinh Cảnh Nhạc Giám đốc 0945.386.923 dinhcanhnhaccbql@hvu.edu.vn
2 Th.s Lê Phong Thu Phó Giám đốc 0915 544 406 lephongthu.cbql@hvu.edu.vn
3 Th.s Chu Thị Hảo Phó Giám đốc-GVC 0987 842 942 chuthihaocbql@hvu.edu.vn
4 Th.s Lê Diên Phương Trưởng phòng Kế hoạch đào tạo và Quản lí học viên 0888 256 569 phuongqlgd@gmail.com
5 Th.s Đoàn Thị Khánh Hà Phó Trưởng phòng Kế hoạch đào tạo và Quản lí học viên 0976 059 557 khanhha.cbql@hvu.edu.vn
6 Th.s Hoàng Minh Chí Trưởng phòng Tổng hợp 0986 234 377 hoangchi.cbql@hvu.edu.vn
7 Th.s Trần Đăng Quang Trưởng bộ môn Lí luận cơ sở 0982 162 243 tranquangcbql@hvu.edu.vn
8 Th.s Lê Thị Lan Phương P. Trưởng bộ môn Lí luận cơ sở - GVC 0989 331 469 lanphuong.cbql@hvu.edu.vn
9 Th.s Phạm Thị Bích Trưởng bộ môn Nghiệp vụ 0977 409 837 phambichpt.cbql@hvu.edu.vn
10 Th.s Lê Đức Anh P.Trưởng bộ môn Nghiệp vụ 0987 526 632 yenanh.cbql@hvu.edu.vn
11 Th.s Hà Xuân Hùng Giảng viên 0977 131 873 hahung.cbql@hvu.edu.vn
12 Th.s Nguyễn Anh Tuấn (78) Giảng viên 0983 353 086 tuanqlgd@gmail.com
13 Th.s Hán Trung Quang GVC 0972 277 265 hanquangcbql@hvu.edu.vn
15 Th.s Nguyễn Anh Tuấn (76) Giảng viên 0988 459 104 nguyenanhtuan76.cbql@hvu.edu.vn
16 Th.s Đinh Thị Thanh Vân Giảng viên 0975 656 191 thanhvancbql@hvu.edu.vn
17 CN Vũ Thị Thu Hiền Giảng viên 0984 642 380 thuhien80cbql@hvu.edu.vn
18 Th.s Nguyễn Thị Vân Anh Giảng viên 0949 787 716 vananhcbql@hvu.edu.vn
19 Nguyễn Thị Minh Tâm Nhân viên 0915 963 998 minhtam.cbql@hvu.edu.vn
20 CN Vũ Ngọc Ánh Nhân viên 0977 436 180 vungocanh.cbql@hvu.edu.vn
 
Các tin khác:
  Thống kê truy cập
Đang online: 15
Tổng số lượt: 85961