TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục được thành lập ngày 01/07/2017 (Quyết định số 786/QĐ-ĐHHV ngày 29/6/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương). Văn phòng: Phòng 110, Nhà Điều hành, phường Hùng Vương, TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ; ĐT: 02103.820237; Email: cbql@hvu.edu.vn

 
Tập thể CBGV Trung tâm BDNG&CBQLGD
              CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
    Chức năng
  - Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục của tỉnh Phú Thọ và khu vực.
  - Là đơn vị sự nghiệp dự toán cấp II.
    Nhiệm vụ
    a) Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn,  nghiệp vụ quản lý giáo dục và bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông;
    b) NCKH về giáo dục, công tác bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quản lý, giáo viên;
    c) Liên kết, phối hợp với các cơ sở giáo dục, các đơn vị liên quan để tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ giáo viên, nhân viên trường học, thực tập rèn nghề cho sinh viên.
    d) Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông.
    Cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ, giảng viên:
     Cơ cấu tổ chức:
   - Chi bộ: 15 đảng viên; BGĐ: 03 đ/c;
   - Phòng chức năng : 02; Bộ môn: 01.
    Đội ngũ : Tổng số CBGV:16 (GVC: 05)
    Trình độ: Tiến sĩ: 01
    Th.S: 13; Đại học: 01; Trung cấp: 01. 
DANH SÁCH CÁN BỘ TRUNG TÂM
 
TT Họ và tên Chức danh Số điện thoại và e-mail
Di động Email
1 T.S Đinh Cảnh Nhạc Giám đốc 0945.386.923 dinhcanhnhaccbql@hvu.edu.vn
2 Th.s Lê Phong Thu Phó Giám đốc 0915 544 406 lephongthu.cbql@hvu.edu.vn
3 Th.s Chu Thị Hảo Phó Giám đốc-GVC 0987 842 942 chuthihaocbql@hvu.edu.vn
4 Th.s Lê Diên Phương Trưởng phòng Kế hoạch đào tạo và Quản lí học viên 0888 256 569 phuongqlgd@gmail.com
5 Th.s Lê Đức Anh Phó Trưởng phòng Kế hoạch đào tạo và Quản lí học viên   0987 526 632   yenanh.cbql@hvu.edu.vn
6 Th.s Hoàng Minh Chí Trưởng phòng Tổng hợp 0986 234 377 hoangchi.cbql@hvu.edu.vn
9 Th.s Phạm Thị Bích Trưởng bộ môn Lý luận và Nghiệp vụ 0977 409 837 phambichpt.cbql@hvu.edu.vn
10 Th.s Đoàn Thị Khánh Hà P.Trưởngbộ môn Lý luận và Nghiệp vụ 0976 059 557 khanhha.cbql@hvu.edu.vn
11 Th.s Hà Xuân Hùng Giảng viên 0977 131 873 hahung.cbql@hvu.edu.vn
12 Th.s Nguyễn Anh Tuấn (78) Giảng viên 0983 353 086 tuanqlgd@gmail.com
15 Th.s Nguyễn Anh Tuấn (76) Giảng viên 0988 459 104 nguyenanhtuan76.cbql@hvu.edu.vn
16 Th.s Đinh Thị Thanh Vân Giảng viên 0975 656 191 thanhvancbql@hvu.edu.vn
17 Ths. Vũ Thị Thu Hiền Giảng viên 0984 642 380 thuhien80cbql@hvu.edu.vn
18 Th.s Nguyễn Thị Vân Anh Giảng viên 0949 787 716 vananhcbql@hvu.edu.vn
19 Nguyễn Thị Minh Tâm Nhân viên 0915 963 998 minhtam.cbql@hvu.edu.vn
20 CN Vũ Ngọc Ánh Nhân viên 0977 436 180 vungocanh.cbql@hvu.edu.vn
 
Các tin khác:
  Thống kê truy cập
Đang online: 15
Tổng số lượt: 108166