TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Đảng ta ra đời ngày 3/2/1930, trong bối cảnh đất nước còn nô lệ, nhân dân lầm than khổ cực, nước mất, nhà tan. Với tinh thần cách mạng, Đảng ta đã lãnh đạo và tổ chức nhân dân không quản hy sinh, gian khổ, chèo lái đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao khó khăn, hiểm nguy, đưa dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Từ năm 1930-1945, Đảng ta đã lãnh đạo cách mạng trải qua các cuộc đấu tranh gian khổ hy sinh, với ba cao trào cách mạng lớn (1930-1931, 1936-1939, 1939-1945), khi thời cơ đến, Đảng đã lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công, đập tan xiềng xích nô lệ của chế độ thực dân và phong kiến. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành người chủ đất nước.
Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, lập nên nhà nước của dân, do dân và vì dân. Dân tộc ta bước sang kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên độc lập, tự do, dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Lịch sử đã đặt dân tộc ta trước một thử thách mới, phải đứng lên bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Đêm ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đồng loạt đứng lên với quyết tâm ''thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ''. Với đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đánh dấu bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Trải qua 21 năm (1954 -1975) chiến đấu kiên cường, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ hy sinh, được sự đồng tình ủng hộ của các lực lượng tiến bộ trên thế giới, đã lần lượt đánh thắng các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ ở miền Nam và chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân ở miền Bắc. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 với thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, nhân dân ta đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
 Hơn 30 năm đổi mới, Đảng đã chứng tỏ được bản lĩnh và sức sống của mình trong công cuộc xây dựng đất nước. Thành tựu 33 năm ấy là vô cùng lớn lao, thật đáng tự hào là nền tảng quan trọng để đất nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.
Một mùa Xuân mới lại về, mọi người Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước lại nhớ về ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu -Người đã đem lại cho dân tộc Việt Nam một mùa Xuân ấm no, hạnh phúc.      
Trong không khí vui tươi, phấn khởi, chào Năm mới xuân Kỷ Hợi 2019,  tập thể cán bộ giảng viên, nhân viên, học viên Trung tâm BDNG& CBQLGD, Trường Đại học Hùng Vương không ngừng thi đua dạy tốt, học tốt, thực hiện thắng lợi nghị quyết 29- NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ và khu vực./.
                                                                                               
                                                                 Vân Anh
Các tin khác:
  Thống kê truy cập
Đang online: 42
Tổng số lượt: 85988