TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ Quản lý giáo dục tổ chức Hội thảo khoa...

Ngày 25/4/2019, Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ Quản lý giáo dục (Trung tâm) tổ chức Hội thảo khoa học: “Phát triển chương trình bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Phú Thọ giai đoạn hiện nay” với mong muốn năng cao chất lượng bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thông qua việc phát triển chương trình có hiệu quả, đồng thời đáp ứng nhu cầu, yêu cầu từ phía người học và người dạy.

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CẬP NHẬT CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRƯỜNG MẦM NON

Thực hiện kế hoạch năm học 2018 – 2019, sáng ngày 03/4/2019, tại Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Trung tâm), Đại học Hùng Vương tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật công tác quản lý giáo dục trường mầm non.

TỔNG KẾT LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC

Thực hiện kế hoạch năm học, sáng ngày 18/01/2019, Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục - Trường Đại học Hùng Vương tổ chức tổng kết lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý trường học (Ban hành kèm theo QĐ số 382 ngày 20/1/2012 của Bộ GD&ĐT).

TỔNG KẾT LỚP BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THƯ VIỆN, THIẾT BỊ, TÀI CHÍNH VÀ KIỂM...

Ngày 05/12/2018, Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Trung tâm), Đại học Hùng Vương tổ chức tổng kết lớp bồi dưỡng công tác quản lý TB, TV, TC&KTNB trường THCS.

BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON...

Chiều ngày 24/10/2018, Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Trung tâm), Trường Đại học Hùng Vương đã phối hợp với Phòng GD&ĐT – Phòng Nội vụ huyện Hạ Hòa tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non Hạng III năm 2018.

   
  Thống kê truy cập
Đang online: 1
Tổng số lượt: 25468